Wzorniki.eu
Profesjonalny monitor 4K UHD
Sprawdź Promocje
Monitor BENQ SW321C + kalibrator Calibrite Display Pro HL
Monitor BENQ SW321C + kalibrator Calibrite Display Pro HL

8 889,00 zł

Cena regularna: 9 997,00 zł

Najniższa cena: 9 399,00 zł
szt.
Producenci
Frequently Asked Questions

Problemy i ich rozwiązania dotyczące rodziny produktów Calibrite ColorChecker Display oraz Studio

Scenariusz:
 

1. Właśnie zainstalowałem/łam oprogramowanie na moim PCie/Mac’u, ale przy próbie kalibracji jest widoczny napis „Device not found” (“Nie znaleziono urządzenia”).

2. Oprogramowanie nie rozpoznaje urządzenia podłączonego do portu USB.

3. Kalibrator jest podłączony do portu USB komputera, ale program nie wykrywa urządzenia informując, że “Nie znaleziono urządzenia” („Device not found”).

 
Odpowiedź:
 
Najczęściej problemy z komunikacją pomiędzy oprogramowaniem, a urządzeniami pomiarowymi są spowodowane przez sterowniki XRD. Jeśli funkcja „Device Reset” nie okaże się skuteczna, spróbuj wykonać następujące czynności.
 
A) Apple Macintosh – ponowna instalacja pakietu X-Rite Device Services.
 
Jeśli naprawa uprawnień nie rozwiąże problemu, jest zalecana ponowna instalacja pakietu X-Rite Device Services (XRD).
Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję XRD >>> stąd <<< Odłącz urządzenie, zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, rozpakuj oraz uruchom plik instalatora. Gdy Macintosh zostanie zrestartowany, należy podłącz urządzenie i uruchomić oprogramowanie.
 
B) Apple Macintosh i MC Windows – problemy związane z portem USB 3
 
Mimo, że port USB 3.0 został zaprojektowany w taki sposób, aby był wstecznie kompatybilny z urządzeniami USB 2.0, mimo to niektórzy użytkownicy spotkali się z problemem wykrywania sprzętu USB 2.0.
Zaleca się postępować zgodnie z podstawową procedurą rozwiązywania problemów:
 • uruchamiamy ponownie komputer, próbujemy inny port USB (USB 2.0, jeśli jest dostępny),
 • wyłączamy oprogramowanie antywirusowe bądź definiujemy wyjątki,
 • podłączamy urządzenie za pomocą koncentratora USB, itp. 

Najczęściej problem związany z kompatybilnością USB 2.0 i 3.0 występuje w najnowszych laptopach MacBook Pro i MacBook Air, ponieważ są one wyposażane tylko w porty USB 3.0 oraz Thunderbolt. Komputery PC oraz pozostałe maszyny Mac wykorzystujące USB 3.0 mimo to są również dotknięte, co wskazuje na to, że technologia USB 3.0 jest przyczyną problemu, bez względu na system operacyjny czy producenta. Z doświadczeń użytkowników X-Rite wiadomo, że korzystanie z zasilanego koncentratora USB 2.0 jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem kwestii wykrywania sprzętu. Prawdopodobnie jest to najprostszy i najmniej inwazyjny sposób na rozwiązanie problemu.

Polecamy zakup zasilanego hubu USB 2.0, który następnie należy podłączyć do portu USB 3.0 komputera, a urządzenie – do koncentratora. Jeśli koncentrator USB 2.0 nie jest dostępny, spróbuj użyć port USB monitora, jeśli jest on do dyspozycji.
 
C) Windows PC – Ponowna instalacja pakietu X-Rite Device Services (XRD)
 
Jeśli powyższe rozwiązania nie zadziałały, a urządzenie w dalszym ciągu nie jest wykrywane, może to być spowodowane wskutek nieuruchamiającego się lub nie poprawnie zainstalowanego oprogramowania XRD.
Zalecamy postępować wg instrukcji poniżej, aby dokonać świeżej instalacji XRD (ponownej instalacji oprogramowania do profilowania przeprowadzać nie należy):
 • odłącz urządzenie pomiarowe od komputera
 • jeśli aplikacja do profilowania jest uruchomiona w zasobniku systemowym („Tray Application” w rogu paska zadań, obok zegara), zamykamy klikając ikonę programu prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Quit/Exit”.
 • przechodzimy do Menu Start > Klikamy “Mój komputer” prawym przyciskiem myszy > Zarządzaj > Aplikacje i Serwisy > Serwisy, odnajdujemy pozycję „X-Rite Device Services” na liście i w menu kontekstowym klikamy Zatrzymaj
 • odinstaluj program „X-Rite Device Services Manager” korzystając z Panelu sterowania
 • upewnij się, że folder pod nazwą „Devices” został usunięty z katalogu C:\ProgramFiles(x86)\X-Rite. Folder ten w razie potrzeby należy ręcznie usunąć i opróżnić Kosz
 • upewnij się, że katalog C:\Windows\SysWOW64 (lub C:\Windows\system32) nie zawiera pliku o nazwie XriteDevice.dll. W przeciwnym wypadku usuwamy go ręcznie, a następnie opróżniamy Kosz
 • zrestartuj komputer ignorując ewentualne komunikaty o błędach aplikacji w zasobniku systemowym
 • pobierz i zainstaluj najnowszą wersję XRD >>> stąd <<<
 • uruchom ponownie komputer…
 • podłącz urządzenie, a następnie uruchom oprogramowanie
D) Problem z podłączaniem na komputerze z Microsoft Security Essentials (XP, Vista i Windows 7)
Program Microsoft Security Essentials (MSE) to coraz bardziej popularne, bezpłatne oprogramowanie antywirusowe przeznaczone dla systemów operacyjnych Windows XP, Vista oraz Windows 7. Pakiet ten potrafi powodować problemy wykrywania sprzętu, i podobnie jak w przypadku innych programów antywirusowych, zwykłe dodanie wyjątku lub zmiana uprawnień oprogramowania X-Rite rozwiązuje problem.
 
W razie problemów wykrywania spowodowanych przez MSE, wykonaj następujące czynności:
 
1. Odłączyć urządzenie ColorChecker
2. Otwórz MSE, wybierając “Start” > “Wszystkie programy” > “Microsoft Security Essentials”
3. Wybierz zakładkę “Ustawienia”, a następnie kliknij “wykluczone pliki i miejsca” w lewym panelu
4. Po prawej stronie okna kliknij “Przeglądaj”, a następnie przejdź do (C:) > Program Files (lub “Program Files (x86)” w 64-bitowym systemie operacyjnym) > X-Rite
5. Zaznacz folder o nazwie “X-Rite” klikając jednokrotnie, a następnie wybierz “OK”
6. Kliknij przycisk “Dodaj” po prawej stronie okna, a następnie “Zapisz zmiany”
7. Zamknij MSE i uruchom ponownie komputer
 
Po ponownym uruchomieniu podłącz urządzenie ColorChecker, potwierdź automatycznie ładowanie sterownika w razie wyświetlenia komunikatu, oraz przetestuj urządzenie uruchamiając odpowiedni program.
 

Scenariusz:
 

1. Kiedy otwieram aplikację ccProfiler i próbuję profilować mój wyświetlacz, oprogramowanie wyświetla okno błędu z komunikatem „Failed to find any displays…”.

 
Odpowiedź:
 
Wraz z ostatnimi aktualizacjami systemu operacyjnego Windows 10 odnotowano rosnącą liczbę zgłoszeń serwisowych dotyczących komunikatu „Failed to find any displays…” pojawiającego się po uruchomieniu oprogramowania, co skutkuje niemożliwością przeprowadzenia profilowania ekranu. W niektórych przypadkach problem zostaje rozwiązany poprzez aktualizację sterowników karty graficznej, aczkolwiek główną przyczyną błędu jest deaktywacja wyświetlaczy w Menedżerze urządzeń powodowana przez aktualizację systemu operacyjnego Windows.
 
Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 
1. Zamknij wszystkie aplikacje do profilowania i odłącz urządzenie pomiarowe od komputera.
2. Otwórz aplet Zarządzanie kolorami w Panelu sterowania. Zobaczysz, że na liście rozwijanej „Urządzenie” brakuje wyświetlaczy, lecz widoczne są tylko drukarki i skanery.
3. Nie zamykając apletu Zarządzanie kolorami, przejdź do Menedżera urządzeń w Panelu sterowania.
4. Rozwiń menu „Monitory”, a zobaczysz, że wyświetlacze są oznaczone małą czarną strzałką skierowaną w dół (oznaczającą stan wyłączenia).
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyłączony monitor i wybierz „Włącz urządzenie”.
6. Zatwierdź wyświetlony komunikat „Strony urządzeń zostały odświeżone z powodu zmiany sprzętu”.
7. Zamknij aplety Zarządzanie kolorami (lista „Urządzenia” teraz zawiera monitory), Menedżer urządzeń oraz Panel sterowania i ponownie uruchom komputer.
 
Po ponownym uruchomieniu systemu podłącz urządzenie pomiarowe z powrotem do komputera i uruchom oprogramowanie profilujące, po czym monitory zostaną wykryte pomyślnie.
 

Scenariusz:
 

1. Kalibracja ekranu zawiesza się podczas profilowania.

2. Podczas profilowania jest ciągle widoczny czarno-biały migający ekran.

3. Po umieszczeniu urządzenia na ekranie i naciśnięciu przycisku Dalej (Next), ekran ciągle miga, podczas gdy program próbuje zastosować funkcję automatycznej kontroli ustawień wyświetlacza (Automatic Display Control), nie zaczynając profilowania.

 
Odpowiedź:
 
Jeśli przy pomiarze kilku pierwszych próbek podczas profilowania ekranu następuje awaria oprogramowania ccProfiler lub ccStusio, bądź program zawiesza się, przyczyną może być Automatyczna kontrola wyświetlacza (Automatic Display Control (ADC)). Aby wyłączyć ADC, proszę postępować według poniższych instrukcji:
 
ccProfiler / ccStudio:
 • otwórz oprogramowanie.
 • w trakcie tworzenia profilu, należy odznaczyć “Automatic Display Control (ADC)”, natomiast zaznaczyć opcję “Adjust brightness, contrast and RGB gains manually” w sekcji “Display Hardware Setup” na etapie “Measurment”.

 


Scenariusz

1. Nie wiem jakiego ustawienia rodzaju technologii wyświetlacza “Technology Type” zastosować przy kalibracji monitora. Proszę mi powiedzieć jakiej opcji powinno się użyć.

 
Odpowiedź
 
Obraz na ekranie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) powstaje wskutek zastosowania technologii TFT, zasada działania której polega na wykorzystaniu źródła światła, czy podświetlenia, emitującego światło poprzez cienką folię.
Podczas kalibracji ekranu LCD przy użyciu urządzeń ccProfiler lub ccStudio, oprogramowanie umożliwia wybór różnych rodzajów technologii podświetlenia LCD w celu zapewnienia optymalnego pomiaru.
Oprogramowanie ccProfiler i ccStudio obsługuje kilka rodzajów oświetlenia ekranów, takich jak CCFL (Lampy fluorescencyjne na zimnych katodach), szerokogamutowe CCFL, White LED, RGB LED, OLED, Plasma oraz RG Phosphor. W większości przypadków oprogramowanie jest w stanie automatycznie wykryć rodzaj podświetlenia i wybrać odpowiednią opcję.
Natomiast jeśli typ podświetlenia nie zostaje wykryty, oprogramowanie domyślnie ustawia opcję White LED. Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas profilowania, należy wybrać odpowiednią opcję dla każdego z wyświetlaczy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowanej technologii w Twoim wyświetlaczu, proszę sprawdzić w instrukcji obsługi wyświetlacza.
ColorChecker Display Pro/Plus: opcja wyboru rodzaju technologii “Technology Type” znajduje się w sekcji “Display Settings” oprogramowania ccProfiler i ccStudio.
 

Scenariusz
 

1. Po sprofilowaniu monitora, obrazy świetnie się prezentują w programie Photoshop/Lightroom, natomiast Przeglądarka obrazów Windows lub przeglądarki internetowe wykazują zbyt nasycone i ciemne kolory. W jaki sposób można to naprawić?

 
Odpowiedź
 
Przeglądarka obrazów Windows oraz niektóre przeglądarki internetowe nie oferują pełnej obsługi systemów zarządzania barwą, m.in. programy te nie interpretują najnowszego formatu profili ICC (wersja 4) poprawnie, co skutkuje niezwykle ciemnymi obrazami na ekranie.
Należy zmienić wersję profilu ICC na wersję ICCv2 we właściwościach oprogramowania:
 
 • w ccProfiler wybór wersji profilu ICC jest dostępny w trybie zaawansowanym (Advanced) programu i1Profiler w ustawieniach profilu (Profile Settings).
 • w ccStudio wersja profilu ICC jest dostępna w sekcji pomiarowej

Słowniczek pojęć związanych z kalibracją i profilowaniem

 
Luminancja – miara natężenia światła emitowanego przez powierzchnię (np. wyświetlacz monitora) w danym kierunku i mieszczącego się w zadanym kącie bryłowym. Jej wartość typowo podaje się w kandelach na metr kwadrat [cd/m2].
 
Kontrast (statyczny) – stosunek luminancji maksymalnej do minimalnej w obrazie. W przypadku edycji zdjęć, a więc pracy z obrazem statycznym możemy mówić o kontraście statycznym. Jest to pierwotne i podstawowe określenie kontrastu. Wraz z rozwojem techniki telewizyjnej upowszechniło się też pojęcie kontrastu dynamicznego.
 
Kontrast dynamiczny – kontrast określony nie w ramach jednego obrazu, sceny, a pomiędzy różnymi scenami filmu, takimi, że w jednej z nich podświetlenie matrycy LCD ustawiane jest przez elektronikę monitora na wartość maksymalną i mierzona jest luminancja bieli, zaś w innej scenie mierzona jest luminancja czerni przy jasności podświetlania ustawionej na minimum. Wielkość ta ma głównie znaczenie marketingowe.
 
Błąd ΔE (Delta E) – sposób matematycznego określenia ilościowego postrzeganej różnicy pomiędzy dwoma kolorami, najczęściej pożądanym i uzyskanym. Według definicji z roku 1976 jest to po prostu odległość pomiędzy dwoma kolorami w przestrzeni Lab, wówczas uważanej za jednorodną. Z uwagi na swoją prostotę, tak określony błąd ΔE, do dziś jest często stosowany. Okazało się jednak, że przestrzeń Lab nie jest jednorodna. W praktyce oznaczało to, że dla tej samej wartości ΔE1976 można było znaleźć takie dwie pary kolorów, pomiędzy którymi postrzegane różnice były inne. Jest to wada metody ΔE1976. Z biegiem lat zmysł wzroku człowieka został lepiej poznany. W wyniku tego opracowano nowszą i doskonalszą metodę liczenia różnicy między dwoma kolorami, która wyeliminowała wady swej poprzedniczki. Najlepszą obecnie metodę - ΔE2000 - ustandaryzowano w roku 2000. W jej przypadku różnica między dwoma kolorami określona jest w przestrzeni LCH (Luminancja, Chrominancja i Odcień Hue). Wpływ każdej z tych składowych jest ważony stałymi współczynnikami, a te zależą od zastosowania docelowego. W przypadku grafiki, fotografii są one równe 1:1:1, zaś w przypadku przemysłu włókniarskiego używa się wag 2:1:1.
 
Kalibracja monitora – proces regulacji zespołu charakterystyk monitora takich jak: jasność, punkt bieli, gamma, tak, by w możliwie najlepszym stopniu zbliżyć się do ich pożądanych wartości wynikających z celu kalibracji. Jeśli dany monitor to umożliwia, to kalibracja może się odbyć w pełni automatycznie. W takim przypadku program kalibrujący przy pomocy kalibratora (kolorymetru bądź spektrofotometru) odczytuje bieżące charakterystyki monitora i tak manipuluje ustawieniami monitora by maksymalnie zbliżyć się do pożądanych charakterystyk, a więc osiągnąć cel kalibracji. Inaczej mówiąc tak, by go skalibrować. Jeśli dany monitor nie umożliwia automatycznej regulacji jego ustawień, to program kalibrujący prosi osobę kalibrującą monitor o odpowiednie manipulowanie jego ustawieniami (np. jasnością, czy proporcjami składowych RGB) jednocześnie informując tę osobę, na ile jej działanie zbliża daną charakterystykę monitora do celu kalibracji.
 
ADC - W oprogramowaniu i1 Profiler skrót ADC oznacza automatyczne sterowanie monitorem (ang. Automatic Display Control). Monitory obsługujące ADC pozwalają na automatyczną kalibrację.
 
Profilowanie monitora – proces pomiaru reprodukcji koloru i przejść tonalnych przez skalibrowany monitor i zapisania ich w pliku profilu. Pomiaru dokonuje specjalne oprogramowanie z użyciem instrumentu takiego jak kolorymetr albo spektrofotometr (czasem ogólnie mówi się o kalibratorze).
 
Cel kalibracji – pożądany z uwagi na docelowe zastosowanie monitora sposób jego kalibracji.
Profil barwny, kolorów – plik ICC lub ICM zawierający informacje zebrane w trakcie procesu profilowania monitora, a także parametry opisujące cel kalibracji.
 
Gamma – nieliniowa funkcja wykładnicza określająca związek pomiędzy wartością luminancji obrazu oraz jej zapisem numerycznym. Określa krzywą gradacji kolorów – tzw. „krzywą gamma”. Zapisywana najczęściej jako sam wykładnik, np. typowy 2,2. Naśladuje nieliniowe postrzeganie zmian jasności przez zmysł wzroku człowieka - większą wrażliwość na różnice jasności dla ciemnych tonów i mniejszą dla jasnych. Funkcja gamma jest używana zarówno na etapie rejestracji obrazu jak i na etapie jego wyświetlania. W pierwszym przypadku mówimy o kompresji gamma, enkodowaniu gamma (wykładnik przyjmuje wartości <1), zaś w drugim o ekspansji gamma, dekodowaniu gamma (wykładnik >1).
 
Punkt bieli – temperatura barwowa koloru białego wyświetlanego przez monitor. Podaje się ją najczęściej w stopniach Kelwina, np. 6500K czy 5000K, a czasem w równoważnej postaci D65 lub D50.
Przestrzeń barwna monitora (gamut) – zakres odcieni i nasycenia kolorów, które monitor jest w stanie wyświetlić. Określana poprzez podanie współrzędnych chromatycznych kolorów podstawowych oraz punktu bieli w niezależnej od sprzętu przestrzeni xyY.
 
Standard sRGB – ściśle zdefiniowany sposób odwzorowania kolorów w układzie RGB gwarantujący ich jednakowe postrzeganie niezależnie od urządzeń przetwarzających i sposobów prezentacji. Określa: przestrzeń barwną, funkcję gamma, luminancję ekranu, jasność otoczenia oraz jego punkt bieli, a także warunki rejestracji i prezentacji obrazu. Jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym standardem i jako taki, domyślnym dla każdego monitora, aparatu, skanera czy drukarki.
 
Standard AdobeRGB – konkurencyjny wobec standardu sRGB. Dzięki innym współrzędnym xy zielonej składowej podstawowej oferuje większą przestrzeń barwną w zakresie zieleni i turkusów. Odpowiada to potrzebom branży poligraficznej, która korzysta z reprezentacji kolorów w układzie CMYK. W standardzie sRGB nie można oddać części kolorów z układu CMYK.
 
Podświetlanie matrycy LCD – rzutowanie światła na matrycę LCD ze źródła znajdującego się za nią. Piksele matrycy LCD są sterowane przez elektronikę monitora tak, by tłumić część z tego światła w zależności od tego, z jaką jasnością mają być postrzegane przez użytkownika monitora.
 
Typ podświetlania – typ źródła światła wykorzystanego w danym monitorze LCD w charakterze podświetlania matrycy LCD. Mogą to być konwencjonalne świetlówki CCFL, świetlówki dające dużą przestrzeń barwną, białe diody LED, bądź diody LED RGB. Każdy z tych typów podświetlania ma inną charakterystykę widmową. Precyzja pomiarów z użyciem kolorymetrów wymaga uwzględnienia typu podświetlania zastosowanego w monitorze. Pomiar z użyciem spektrofotometru tego nie wymaga.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl