Kategorie blog
Aktualnie w promocji
Monitor EIZO FlexScan EV2480-WT
Monitor EIZO FlexScan EV2480-WT
1 945,00 zł 1 449,00 zł
szt.
Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Chmura tagów
Czym jest raport z kalibracji fabrycznej monitora i jak go odczytać? 0
Czym jest raport z kalibracji fabrycznej monitora i jak go odczytać?

Czym jest raport z kalibracji fabrycznej monitora i jak go odczytać?

Jednym szczególnie istotnym elementem wyróżniającym monitory profesjonalne, takie jak BenQ serii SW dla fotografów oraz serii PD dla projektantów, od monitorów standardowych jest to, że został do nich dołączony raport z kalibracji fabrycznej. Dlaczego raport został dołączony do monitora? Dlaczego jest on istotny? Dlaczego należy zapoznać się z jego treścią? Często spotykam się tymi pytaniami, dlatego postanowiłem podzielić się z wami informacjami na ten temat.

Czy raport z kalibracji jest istotny?

Zacznijmy od tego, dlaczego raport z kalibracji przeprowadzonej w fabryce jest ważny z punktu widzenia użytkownika. Każdy monitor BenQ serii SW/PD jest poddawany precyzyjnemu procesowi kalibracji fabrycznej. Dowodem wykonania procedury kalibracji monitora jest dołączony raport. Do każdego egzemplarza, raport ten sporządza się indywidualnie. W raporcie zawsze podany jest numer seryjny monitora, którego dotyczy. Tym samym, dokument ten stanowi dowód przeprowadzenia kalibracji i potwierdza faktyczne parametry wyświetlania przez monitor.

Przykładowy raport z kalibracji fabrycznej dla monitora BenQ PD2700U został przedstawiony na rys. 1:

Raport fabrycznej kalibracji monitora

Rys. 1: Przykładowy raport z kalibracji fabrycznej PD2700U.

Raport obejmuje informacje o parametrach podlegających kontroli, które zostały szczegółowo omówione poniżej.  Podczas kontroli parametrów przedstawionych na rys. 1, na przykład krzywej gamma, na wykresie przedstawione są dwie linie. Jedna z nich reprezentuje wartość docelową, druga faktyczną wartość mierzoną. Tym samym, raport zawiera również informacje o wynikach kalibracji fabrycznej, dlatego też nie jest wymagany ponowny pomiar parametrów optycznych monitora. Analiza raportu zapewnia pełny obraz parametrów monitora. Raport z kalibracji stanowi dowód, że proces w fabryce został faktycznie wykonany.

Jak odczytać raport z kalibracji monitorów BenQ serii PD?

Przyjrzyjmy się dokładniej raportowi kalibracji monitora BenQ serii PD. W górnej części raportu, w sekcji Model Information zawarte są informacje o modelu, które obejmują nazwę modelu i numer seryjny monitora związany z raportem, zgodnie z rys. 2. Raport z kalibracji dotyczy wyłącznie jednego modelu monitora, a na podstawie numeru seryjnego można przypisać dany egzemplarz do raportu z kalibracji. Każdy raport jest niepowtarzalny i przypisany wyłącznie do konkretnego egzemplarza.

Raport kalibracji BenQ

Rys. 2: Sekcja raportu z kalibracji monitora serii PD dotycząca informacji o modelu

Druga sekcja raportu Color Gamut & Delta E zawiera informacje o przestrzeni barw i wartości delta E. W tej sekcji zostały opisane warunki pomiaru, współrzędne u’,v’ (lub współrzędne x,y) barwy czerwonej, zielonej, niebieskiej i białej oraz średnia wartość Delta E dla standardowego wzorca BenQ. Przykładowy wygląd sekcji został przedstawiony na rys. 3.

Monitor został początkowo skalibrowany dla określonego zestawu parametrów zgodnie z warunkami pomiaru podanymi w sekcji Delta E Measurement Condition: temperatura barwowa 6500K, gamma 2.2, przestrzeń barw sRGB z użyciem wejścia cyfrowego. Do pomiarów użyto przyrządu pomiarowego Konica-Minolta CA310. Przestrzeń barw jest wyznaczana przez barwę czerwoną, zieloną i niebieską monitora, tym samym w sekcji Gamut Boundary Patches podawane są współrzędne u’,v’ barwy (lub współrzędne x,y barwy), również dla barwy białej, w celu określenia przestrzeni barw monitora oraz punktu bieli.

BenQ PD2720U   BenQ PD3220U
 

W sekcji Delta E test result podane zostały również średnie wartości Delta E. Średnia wartość Delta E jest obliczana na podstawie standardowego wzorca BenQ, który obejmuje zestaw barw składający się 39 niepowtarzalnych kolorów. Delta E to różnica barwy stanowiąca wskaźnik oznaczający w jakim stopniu badana barwa różni się do barwy wzorcowej. W tym przypadku, mierzone wartości są porównywane z 39 wartościami wzorcowymi, a na tej podstawie wyznaczana jest wartość Delta E. Dostępne jest wiele wersji Delta E, w tym przypadku zastosowana jest wersja Delta E 2000, która lepiej oddaje właściwości ludzkiego zmysłu wzroku. Wartość Delta E jest często stosowana do oceny dokładności odwzorowania barw. Delta E < 1.00 oznacza brak widocznych różnic dla ekspertów podczas porównywania dwóch kolorów. Delta E < 3.00 oznacza brak istotnych różnic dla standardowego użytkownika podczas porównywania dwóch kolorów.

Raport BenQ

Rys. 3: Sekcja raportu z kalibracji monitora serii PD dotycząca przestrzeni barw i wartości delta E

Kolejna sekcja Gamma raportu z kalibracji dotyczy krzywej gamma monitora. Przykładowy wygląd sekcji został przedstawiony na rys. 4. Na wykresie naniesione są kalibrowana i docelowa krzywa gamma. Docelowa krzywa gamma wynosi 2.2. Krzywa gamma opisuje płynność przejścia barwy czarnej w barwę białą na wyświetlaczu cyfrowym. W procesie kalibracji fabrycznej, korekta gamma jest wykonywana w celu zapewnienia prawidłowego poziomu gamma monitora oraz prawidłowego wyświetlania palety szarości. W większości przypadków, kalibrowana krzywa gamma jest nakładana na docelową krzywą gamma, ze względu na istotność tego parametru, jak również w celu zapewnienia precyzyjnej kalibracji krzywej gamma.

Kalibracja fabryczna monitora

Rys. 4: Sekcja raportu z kalibracji monitora serii PD dotycząca krzywej gamma

Ostatnia sekcja Color Temperature raportu z kalibracji dotyczy temperatury barwowej. Przykładowy wygląd sekcji został przedstawiony na rys. 5. Temperatura barwowa oznacza odcień punktu bieli oraz jest zwykle podawana w Kelvinach (K). Na przykład, biel o temperaturze 3000K ma odcień czerwonawy lub żółtawy, natomiast biel o temperaturze 9300K to odcień niebieskawy. Normalna biel, tj. bez zmiany odcienia jest postrzegana jako biel o temperaturze 6500K. Na wykresie przedstawiona jest nie tylko temperatura barwowa bieli, ale również wszystkich odcieni szarości na skali szarości, w celu utrzymania takiej samej temperatury barwowej dla całej skali szarości. Tym samym, wykres powinien mieć korzystnie wygląd linii poziomej. W ciemnych obszarach zacienionych widoczna jest krzywizna, spowodowana zwykle dwoma czynnikami. Pierwszy z nich, ma związek z charakterem wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, natomiast drugi, z błędami wprowadzanymi przez przyrząd pomiarowy w ciemniejszych obszarach. Uznaje się, że pomiar poniżej skali szarości 40 jest nierzetelny i należy go pominąć.

BenQ fabryczna kalibracja

Rys. 5: Sekcja raportu kalibracji monitora serii PD dotycząca temperatury barwowej

Informacje te pozwalają na lepsze zrozumienie raportu z kalibracji monitorów serii PD. Podczas kalibracji fabrycznej, regulowana jest przestrzeń barw, wartość delta E, krzywa gamma i temperatura barwowa. Wyniki kalibracji są przedstawione w raporcie. Spójrzmy teraz na raport z kalibracji fabrycznej monitora serii SW.

Jak odczytać raport z kalibracji monitorów BenQ serii SW?

Raport z kalibracji fabrycznej zawiera dwie strony. Informacje zawarte w raporcie monitora BenQ serii SW są nieco bardziej szczegółowe, niż dla monitora BenQ serii PD. Przyjrzyjmy się dokładniej raportowi z kalibracji monitora serii SW. Przykładowy raport z kalibracji fabrycznej monitora SW270C został przedstawiony na rys. 6. W górnej części raportu, w sekcji Model Information dostępne są informacje o modelu, które obejmują nazwę modelu i numer seryjny monitora, którego dotyczy raport, zgodnie z rys. 7. Zawartość tej sekcji jest taka sama jak w raporcie dla monitora serii PD. Raport z kalibracji dotyczy wyłącznie jednego monitora, a na podstawie numeru seryjnego można przypisać dany monitor do raportu z kalibracji. Każdy raport jest niepowtarzalny, ponieważ zawiera rezultaty pomiarów wyłącznie dla danego monitora.

Raport fabrycznej kalibracji BenQ SW270C

SW270C Raport

Rys. 6: Przykładowy raport z kalibracji fabrycznej monitora SW270C.

 

Raport SW270C kalibracja

Rys. 7: Sekcja raportu z kalibracji monitora serii SW dotycząca informacji o modelu

Druga sekcja raportu Color Gamut & Delta E zawiera informacje o przestrzeni barw i wartości delta E. W tej sekcji zostały opisane warunki pomiaru, współrzędne u’,v’ oraz x, y barwy czerwonej, zielonej, niebieskiej, cyjan, magenta, żółtej, jak również barwy białej. W tej sekcji podana jest również wartość średnia i maksymalna Delta E dla standardowego wzorca BenQ. Przykładowy wygląd sekcji został przedstawiony na rys. 8.

Monitor został początkowo skalibrowany dla określonego zestawu parametrów zgodnie z warunkami pomiaru podanymi w sekcji Delta E Measurement Condition: temperatura barwowa 6500K, gamma 2.2, przestrzeń barw Adobe RGB z użyciem wejścia cyfrowego. Do pomiarów użyto przyrządu pomiarowego Konica-Minolta CA310. Przestrzeń barw jest wyznaczana prze barwę czerwoną, zieloną i niebieską monitora, tym samym w sekcji Gamut Boundary Patches podawane są współrzędne u’,v’ oraz współrzędne x,y barwy, również dla barwy białej, w celu określenia przestrzeni barw monitora oraz punktu bieli. Ponadto, podawane są współrzędne x,y oraz u’,v’ barwy cyjan, magenta i żółtej. Wykres chromatyczności 1931 z wartościami mierzonymi i docelowymi przestrzeni barw ułatwia wizualizację wyników.

BenQ SW240   BenQ SW270C
 

W sekcji Standard Test Patches podano również średnie i maksymalne wartości Delta E. Średnia i maksymalna wartość Delta E są obliczane na podstawie standardowego wzorca BenQ, który obejmuje 39 niepowtarzalnych kolorów. Delta E to różnica barwy stanowiąca wskaźnik, oznaczający w jakim stopniu badana barwa różni się do barwy wzorcowej. W tym przypadku, mierzone wartości są porównywane z 39 wartościami wzorcowymi, a na tej podstawie wyznaczana jest średnia wartość Delta E. Dostępne jest wiele wersji Delta E, w tym przypadku jest to wersja Delta E 2000. Delta E jest często stosowana do oceny dokładności odwzorowania barw. Delta E < 1.00 oznacza brak widocznych różnic dla ekspertów podczas porównywania dwóch kolorów. Delta E < 3.00 oznacza brak istotnych różnic dla standardowego użytkownika podczas porównywania dwóch kolorów.

Fabryczna kalibracja BenQ SW270C

Rys. 8: Sekcja raportu z kalibracji monitora serii SW dotycząca przestrzeni barw i wartości delta E

Trzecia sekcja Uniformity raportu z kalibracji monitorów serii SW dotyczy jednorodności. Równomierność obszaru wyświetlania oraz widocznych cieni podczas wyświetlania obrazu o barwie białej. Temperatura barwowa, krzywa gamma i przestrzeń barw są mierzone po włączeniu korekty jednorodności. Zgodnie z przykładową ilustracją sekcji dotyczącej jednorodności przedstawioną na rys. 9 można stwierdzić, że zostały wybrane następujące parametry pomiaru: temperatura barwowa 6500K, krzywa gamma 2.2 i przestrzeń barw Adobe RGB. Wyznaczony poziom szarości jest na poziomie 255, co odpowiada barwie białej. Do pomiarów użyto przyrządu Konica-Minolta CA-2000.

W prawym górnym rogu na rys. 9 przedstawiono punkty pomiarowe na wyświetlaczu. Pomiary jednorodności wykonano w 25 punktach dla wartości L% i delta E, natomiast podczas korekty jednorodności, wykonano regulację nie tylko tych 25 punktów, ale również kilkuset mniejszych obszarów z użyciem opatentowanej technologii BenQ. Wartości dla 25 punktów danych porównano z centralnym punktem pomiarowym oznaczonym numerem 13. Wyniki pomiaru wyrażone jako L% (luminancja) w punkcie numer 13 zawsze wynoszą 100%, natomiast delta E w tym punkcie zawsze wynosi 0,00. Przykładowe dane jednorodności wskazują, że luminancja monitora jest jednorodna, przy zmienności wynoszącej 2%. Wartość delta E wynosi poniżej 1, tym samym nie występuje widoczne odbarwienie lub odcień podczas wyświetlania obrazu o barwie białej.

BenQ SW270c równomierność raport fabryczny

Rys. 9: Sekcja raportu z kalibracji monitora serii SW dotycząca jednorodności

Kolejna sekcja Gamma raportu z kalibracji dotyczy krzywej gamma monitora. Przykładowy wygląd sekcji został przedstawiony na rys. 10. Na wykresie naniesione są kalibrowana i docelowa krzywa gamma. Docelowa krzywa gamma wynosi 2.2. Krzywa gamma opisuje płynność przejścia barwy czarnej w barwę białą na wyświetlaczu cyfrowym. W procesie kalibracji fabrycznej, korekta gamma jest wykonywana w celu zapewnienia prawidłowego poziomu gamma monitora oraz prawidłowego wyświetlania palety szarości. W większości przypadków, kalibrowana krzywa gamma jest nakładana na docelową krzywą gamma, ze względu na istotność tego parametru, jak również w celu zapewnienia precyzyjnej kalibracji krzywej gamma.

Ostatnia sekcja DICOM raportu z kalibracji monitorów serii SW dotyczy standardu DICOM. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) to standard dla medycznych urządzeń do obrazowania lub obrazów w skali szarości. Standard ten został opracowany przez grupę zadaniową AAPM TG-18 Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych. Standard DICOM został opracowany dla podglądu obrazów w skali szarości, ze szczególnym wyróżnieniem obszarów zacienionych, na przykład, obrazów rentgenowskich. Krzywa DICOM to specjalna, regulowana krzywa gamma zależna od luminancji. Ponieważ jest to parametr wykorzystywany w zastosowaniach medycznych, wymagane jest określenie górnej i dolnej wartości granicznej, które wynoszą 10% w stosunku do krzywej wzorcowej. Na wykresie wyznaczona została krzywa wzorcowa DICOM, górna i dolna wartość graniczna, jak również krzywe dla 18 punktów pomiarowych. Wartości dla wszystkich 18 punktów pomiarowych zawierają się w granicach tolerancji, co zostało oznaczone wynikiem pozytywnym (Pass) w wynikach próby podanych w prawym górnym rogu. Jeśli jeden z punktów nie zawiera się w granicach tolerancji, wynik próby jest negatywny (Fail). Te surowe wymagania pozwalają zapewnić prawidłową diagnostykę obrazów rentgenowskich.

Raport BenQ SW270c

Rys. 10: Sekcja raportu z kalibracji monitora serii SW dotycząca krzywej gamma

 

BenW SW270C DICOM

Rys. 11: Sekcja raportu z kalibracji monitora serii SW dotycząca standardu DICOM

Podsumowanie

Zarówno monitor BenQ serii PD, jak i serii SW są poddawane kalibracji fabrycznej, przy czym, raport wykonany dla monitorów serii SW jest dodatkowo rozbudowany o sekcję obejmującą jednorodność i równomierność podświetlenia.  Na raporcie z kalibracji monitorów serii PD przedstawione są informacje o przestrzeni barw, wartości delta E, krzywej gamma i temperaturze barwowej. Dla monitorów serii SW skorygowane oraz przedstawione w raporcie zostały parametry przestrzeni barw, wartości delta E, krzywej gamma, jednorodności i standardu DICOM.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl